2024-03-24


click

sammanställning av frågor


without information we are puppets, we have nothing to defend ouselves against manipulation and intimidation.
NO INFORMATION NO PRATICIPATIONGruppens ledare hjälper gruppen att fly från "friheten", från självansvaret, från självbestämmande, till restriktioner, begränsningar av tankeutbyte. En del tar detta jobb frivilligt och en del påstår att de offrar sig för kollektivet som den österrikiska "misslyckade" målaren. Storleken på den kontrollerade gruppen varierar men mekanismen är densamma. Det är samma antagande att folk inte klarar av att bestämma och klara sitt liv utan kollektivet.vi frågar oss
om det skulle stämma att det offentliga livet på grässrots nivå funkar på samma sätt som i Italien, så varför har vi lämnat Italien?, vädret var bättre i Italien, maten var bättre, friheten var större.

Vi flyttade från Italien till Sverige för att njuta av lagarnas och reglernas klarhet och frihet.

Ta man bart bort friheten att kommunicera fritt så tar man bort det bästa som Sverige har att bjuda.
websida om friheten
websida gräsrots demokrati, Hvens Byalag
websida Dalai Lama och Tycho Brahe funderar
websida Kopior of Hvens Byalag dokument


sammanställning av frågor


status
venusias frågor
svaren från Andreas, byalagets ordförande

Ecolanum Ven, Blue Parrot kommentar
1. vem som äger www.hvensbyalag.se  domän? 1 och 2 har du fått svar på. Andreas Johansson skriver
"Punkt 1 & 2 Är Sten-Åke Persson som ursprungligen äger. Ifall jag inte missförstått det helt då det är sen lång tid tillbaka."
2. Vad heter profilen/kontot som äger sida/page Hvens Byalag? 1 och 2 har du fått svar på. Andreas Johansson skriver
"Punkt 1 & 2 Är Sten-Åke Persson som ursprungligen äger. Ifall jag inte missförstått det helt då det är sen lång tid tillbaka."
   
3. Kan jag få rätt till att dela på Hvens Byalagsaker som rör Hvens Byalag. ? Är det för mycket att begära i en demokrati? (just nu finns inga andra alternativ, inget Hvens Byalag Forum 3 nej, det är ingen diskussionssida. Det verkar att en traditionell auktoritär inställning är bättre, i still av "husförhör". inga diskussioner. Det finns ingen annan Hven Byalag sida var man kan diskutera gemensama anelägenheter. "att diskuter i offentlighet är "verboten"
Ecolanum Ven svarar till Andreas Johansson, dden 2024-03-16
Smart, då slipper du ansvaret. Om Viktor Silfverhjelm Hultqvist lägger munkavle på någon som vill diskutera saker relaterade till Hvens Byalag så kan du säga; nej, nej vi från Byalaget censurerar ingen. Det är Hvenforums admin som gör det och Hvenforum är privat grupp och kan göra vad de vill.
4. kan jag få årsmötesprotokoll för 2020 till 2023 och 2017-2019   fått per E-mail
5. Kan jag få kopior på fakturor för webhotell och webdomän som anges i 2019 årsmötesprotokoll, som betalande medlem har jag rätt till insyn? 5. Får du fråga Sten-Åke Persson om alternativt Viktor Silfverqvist som skapade hemsidan och då satt i styrelsen. vi ska göra det,
ur Svenska regeringens lagar
   
6. vem utvecklar en ny hemsida? 6. Jag själv med flera i styrelsen. vilka är med?
   
7. när togs beslutet om den nya hemsidan? 7. Tidigt 2024 finns det någon styrelse beslut?
   
8. hur mycket har man budgeterat för den nya hemsidan? 8. I princip ingenting, vi tar inte ut arvode för vårt arbete.  
  Varför var du inte på årsmötet idag om du vill ha bättre insyn i byalaget?
Vi gick igenom allt i vanlig ordning och revisorer samt medlemmar på plats har godkänt verksamheten.
Är det typ av "HUSFÖRHÖR" eller jantelagens mentalitet. Allty som behandlas i möte ska dokumenteras och delas ut.

jag har svarat på frågan innan mötet, dvs jag  deltar inte  i grupper utan  full information. Jag är en medborgare som vill vara infromerad INNAN jag röstar. JAg ska inte godkänna något där någon berättar saker på platsen och jag har ingen insyn i dokumentern. Detta taktik har man använd i Soviet och Drittes Reich. Jag föredrar att kontrollerar dokument som man har rätt i demokratiska länder.
     
 
   Allt från budget, året som varit och kommande projekt. jag föredrar att läsa och analysera dokument.
  Men som sagt nu får det vara slut med detta på Facebook. Traditonell roll,  prästen, länsmannen och skattemasen i en person
   Alla är olika och jag använder idag plattformen för nöjes skull och inte för diskussion eller politik.  
   
  Detta leder ingenstans och du hade all möjlighet att närvara idag. Att prata och diskutera digitalt leder bara till missförstånd och  
  det hade varit mycket bättre om du hade träffat oss personligen istället för att anta en massa saker. Jag ogärna låter mig manipuleras i en personlig interaktion. Jag har varit många situationer och vet hur det går till.
  Ha nu en fortsatt trevlig helg. Jag måste fokusera på påsken och affären och anser denna diskussion avslutad  
Andreas Johansson
1 och 2 har du fått svar på. 3 nej, det är ingen diskussionssida. 5. Får du fråga Sten-Åke Persson om alternativt Viktor Silfverqvist som skapade hemsidan och då satt i styrelsen. 6. Jag själv med flera i styrelsen. 7. Tidigt 2024 8. I princip ingenting, vi tar inte ut arvode för vårt arbete. Varför var du inte på årsmötet idag då du vill ha bättre insyn i byalaget? Vi gick igenom allt i vanlig ordning och revisorer samt medlemmar på plats har godkänt verksamheten. Allt från budget, året som varit och kommande projekt. Men som sagt nu får det vara slut med detta på Facebook. Alla är olika och jag använder idag plattformen för nöjes skull och inte för diskussion eller politik. Detta leder ingenstans och du hade all möjlighet att närvara idag. Att prata och diskutera digitalt leder bara till missförstånd och det hade varit mycket bättre om du hade träffat oss personligen istället för att anta en massa saker. Ha nu en fortsatt trevlig helg. Jag måste fokusera på påsken och affären och anser denna diskussion avslutad
 
  
Globalyceum