Tycho Brahe funderar över frihet och skriver ned sina tankar.Tycho Brahes blogg "Om frihet"Ta man bart bort friheten att kommunicera fritt så tar man bort det bästa som Sverige har att bjuda.blogg, funderingar över dagens samhälle och friheten vi åtnjuter men  icke använder facebook inlägg
"husförhöret syndromet"  
"jantelagens syndromet"  John Locke säger
"Människans naturliga frihet ligger i att hon är fri från varje högre makt på jorden och inte underkastad någon människas vilja eller lagstiftande makt, utan bara har den naturliga lagen [  moralen ] som rättesnöre"
man jag frågar mig, stämmer det?

och andra sidan säger Locke att
 "i människans oinskränkta frihet finns trots allt ett samtycke till att lyda under samma regler som sina medmänniskor"

"Individuell frihet är viktig, men den bör inte inkräkta på andras frihet och rättigheter". Samtidigt om andras bettende inkräktar inte  på mig, har jag ingen anlädning and begränsa andras frihet.

några definitioner som jag tar från Wikipedia.


Begränsning av friheten i er moderna samhälle verkar betecknas som "paternalism"
 från Wikipedia
"Diskussionen om paternalism aktualiseras bland annat vid statliga åtgärder som syftar till att beskydda eller främja medborgarnas välfärd, trots att dessa åtgärder anses inskränka på medborgarnas frihet."

"Exempel på åtgärder som kan anses vara paternalistiska är reglering av alkohol och andra droger."
 
Under min tid som astrolog vid Danska hovet identifierade jag att individens öde påverkades av astrologiska stjärnkonstellationer vid födelsen. Därutöver spelade även personens sociala status en avgörande roll för den personliga friheten.

När jag betraktar planeten jorden från min position i rymden är det tydligt att paternalism har en betydande påverkan. Vissa individer måste hållas under kontroll eftersom de inte vet vad de säger och gör, allt detta görs för deras bästa. Det anses nödvändigt att skydda dem från sig själva, likt behovet av att skydda dem från alkoholkonsumtion. Det förefaller som att många människor är medvetna om att alkohol är skadligt, men ändå väljer att använda det.
Så kan du undvika köerna på Systembolaget
Systembolaget är en statlig institution som reglerar försäljningen av alkohol i Sverige på grund av statens bristande förtroende för medborgarnas förmåga att hantera sin alkoholkonsumtion på egen hand.


Utifrån min erfarenhet och den starka anknytning till Hven, där jag har bott och byggt Uraniborg och Stjärneborg, ser jag att det fria utbytet av idéer kan vara en kontroversiell fråga. Jag hade förväntat mig att utvecklingen under de senaste nästan 500 åren skulle ha varit snabbare och att friheten skulle ha värderats högre. Jag observerar att människor fortfarande, liksom förr, iblandTycho analysis | Royal Society engagerar sig i "verbala dueller" när det kommer till utbyte av åsikter, men det är bara nyttigt . Under min tid var detta betydligt farligare och oansvarigt då dueller utkämpades med vapen, vilket resulterade i att jag förlorade en del av min näsa.
Den bästa illustrationern är här