vi följer demokratins regler och lagar som vi borde 


Venusias blogg
Hvens Byalag information platfform.
Tycho Brahe is reading
 se Hvens Byalag protokoll   

ur Hven Byalags stadgarna
"Hvens Byalag skall delta i, och hålla sig informerad om, de lokala, regionala, nationella och internationella processer som relaterar till ön, för att proaktivt, hellre än reaktivt, kunna påverka dessa, till Hven, och dess befolknings fördel.
Verksamheten skall inte bara bedrivas med transparens, utan även aktivt kommuniceras till alla medlemmar och boende"

Ta man bart bort friheten att kommunicera fritt så tar man bort det bästa som Sverige har att bjuda. 

aktörer i Hvens Byalag mars 2024.
Andreas Johansson, ordförande i Hvens Byalag
Lina Örtman, styrelse
Inger Palmstierna, styrelse
Mats Anvret, styrelse
Sten-Åke Persson, styrelse
Carla Aguirre Mouritzen, styrelse
Marcus Waller, styrelse
Viktor Silfverhjelm Hultqvist aka Viktor Silverqvist är ansvarig för Byalagets Hemsida, samtidig  är han ägare av Hvenforum, privat grupp.


FACEBOOK 2024-03-16

Ecolanum Ven
·
Shared with Public
I dessa tider, när vi tittar på "val-i-öst" påminns vi hur viktig är demokratin. Andreas Johansson, Lina Örtman, Mats Anvret
För individer som värdesätter demokrati kan det vara utmanande att delta i en grupp som respekterar inte demokratins regler genom att begränsa tillgången till information, vilket är en grundläggande aspekt av demokrati.
 
1. Andreas Johansson
Jag kommer skicka samtliga protokoll från 2019 och framåt. Vilken mailadress vill du ha de till?
2. Author
Ecolanum Ven
Andreas Johansson Som ordförande i Hvens Byalag har du och vi som lever i en demokratisk stat, en skyldighet att följa demokratins regler, inklusive att implementera offentlighetsprincipen som en grundläggande princip i vår demokratiska styrelseskick och byalaget måste göra det också.
För uppgifterna angående punkterna 1-2 och 4-5 krävs inget formellt beslut från styrelsen. Dessa är rent administrativa uppgifter som du som styrelsemedlem kan utföra på egen hand (med hänvisning till offentlighetsprincipen.) och sedan skicka relevanta dokument kopior.
V.G. skicka dokument till
info@ecolanum.com
Tack så mycket för din förståelse och samarbete.
3. Andreas Johansson
Ecolanum Ven då skickar jag dig protokollen nu i veckan. Tror vi ska boka in ett personligt möte med dig så att vi förstår varandra och så att inga missförstånd sker. Har lite svårt att hänga med i allt. Använder inte Facebook dagligen så blir väldigt mycket att sätta sig in i varje gång jag loggar in då vissa förfrågningar från dig skickas till mig på min messenger, andra på min personliga facebookvägg och andra via din profil.
4. Andreas Johansson
Jag och Sten-Åke Persson som är vår kassör kan gärna bjuda in dig till möte efter Påsken. Funkar det för dig?
5. Andreas Johansson
Punkt 1 & 2 Är Sten-Åke Persson som ursprungligen äger. Ifall jag inte missförstått det helt då det är sen lång tid tillbaka.
6. Andreas Johansson
Punkt 3 tar vi upp på mötet med dig men inget forum kommer skapas i byalagets regi. Det finns idag 2 forum angående Hven där både privatpersoner och föreningar som Hvens Byalag lägger ut information
7. Author
Ecolanum Ven
Andreas Johansson Smart, då slipper du ansvaret. Om Viktor Silfverhjelm Hultqvist lägger munkavle på någon som vill diskutera saker relaterade till Hvens Byalag så kan du säga; nej, nej vi från Byalaget censurerar ingen. Det är Hvenforums admin som gör det och Hvenforum är privat grupp och kan göra vad de vill.

 

 

 

FACEBOOK 2024-03-09
Kall vind ute, istället för trädgårdsarbete blir det idag
"web och media odlingsarbete". Väntar fortfarande på information om IT infrastruktur Andreas Johansson Sven Svederberg.
Det är bekant att Demokratins och "Rättvisans kvarnar mal långsamt" citat av LEIF GW PERSSON
men kanske är det dags nu
www.venusia.se/hb/?
1. Andreas Johansson
Richard, jag vet att du väntar på information, men detta är styrelsearbete och jag kan inte trolla fram svar på egen hand. Allt beslut går via styrelsen i byalaget och inte mig personligen
2. Ecolanum's Post Ecolanum Ven
Andreas Johansson Tyvärr, det är inte korrekt. Som ordförande i Hvens Byalag har du en skyldighet att följa demokratins regler, inklusive att implementera offentlighetsprincipen som en grundläggande princip i vår demokratiska styrelseskick och byalaget måste göra det också.
För uppgifterna angående punkterna 1-2 och 4-5 krävs inget formellt beslut från styrelsen. Dessa är rent administrativa uppgifter som du som styrelsemedlem kan utföra på egen hand (med hänvisning till offentlighetsprincipen.) och sedan skicka relevanta dokument kopior
Tack så mycket för din förståelse och samarbete.
May be an image of text that says 'Vi ansöker om följande information (enligt den demokratisk ordning för offentliga föreningar) 1. vem som äger www.hvensbyalag.se domän 2. Vad heter profilen/kontot som äger sida/pag Hvens Byalag Û Hvens-Byalag.(just nu finns inga andra alternativ, inget Hvens Byalag Frorum) (kanske krävs beslut av stryrelsen) 4. kan jag få årsmötesprotokoll för 2020 till 2023 och 2017-2019 5. Kan jag fả kopior pả fakturor för webhotell och webdomän som anges 2019 årsmötesprotokoll'
3. Ecolanum Ven
Andreas Johansson jag ber att få påpeka att detta inte är en personlig fråga utan snarare handlar det om rena formella aspekter av respekt för regelverk som Sverige är mycket stolt över att följa. Jag måste erkänna att jag är förvånad över detta, som en betalande medlem känner jag mig ovetande hur mina pengar används. Sten-Åke Persson Marcus Waller Carla Aguirre Mouritzen
Det är något som jag aldrig har stött på tidigare. Förutom offentlighetsprincipen och Rule of Law, så finns det även GDPR lagstiftning som alla organisationer måste följa.
4. Andreas Johansson
Jag syftade på adminrättigheter och på den information som du efterfrågar som är från innan den nuvarande styrelsens tid.
5. Ecolanum Ven
Andreas Johansson menar du att du har blivit lurat in i en styrelse ordförande position för Hvens Byalag ovetande om gamla oegentligheter och du vet inte vad det som har pågått och vad man betalar för?
6. Andreas Johansson
Ecolanum Ven budgeten gås igenom och förklaras på årsmötet varje år. Vilka projekt vi arbetar med, vad som gjorts och vad som ämnas göra. På det skriver vi ut alla evenemang och aktiviteter vi gör på Hvens byalags facebooksida. Den nya hemsidan vi arbetar med kommer innehålla samtliga protokoll. Jag ser ingen mening med att fortsätta detta på Facebook och har gärna ett Personligt möte med dig efter påsk.
7. Andreas Johansson
Ecolanum Ven Nej, jag vet som sagt inte riktigt vad du är ute efter. För det finns inga oegentligheter. Däremot kan jag inte all fakta eller alla våra utgifter i huvudet och måste då ta fram underlag för det. Ingen av oss i styrelsen tar något arvode för vårt arbete och jobbar med det i rent frivilligt syfte för öns bästa. Du får det att låta som något helt annat och jag tror du missförtått vad hvens byalag är. Som sagt så kommer jag skicka protokoll till dig på din mail samt de kommer finnas på den nya hemsidan. Jag ser ingen mening med att fortsätta denna diskussion här på Facebook utan tar det via ett personligt möte