Venusias kopia av Hvens Byalag
DOKUMENT

 

Stadgarna

Ladda ned stadgarna för Hvens Byalag

 

 

vi utgår och agerar i andan  och respekt för Byalagets stadgar
generellt om friheten, SE  BLOGG

 

ur stadgarna
"Hvens Byalag skall delta i, och hålla sig informerad om, de lokala, regionala, nationella och internationella processer som relaterar till ön, för att proaktivt, hellre än reaktivt, kunna påverka dessa, till Hven, och dess befolknings fördel.
Verksamheten skall inte bara bedrivas med transparens, utan även aktivt kommuniceras till alla medlemmar och boende"

 

2023
protokoll
årsmöte 2023-03-26

 

2022
protokoll
årsmöte 2022-06-02

 

 
2019
Styrelsemöte 2019-12-03
Styrelsemöte 2019-11-05
Styrelsemöte 2019-10-07
Styrelsemöte 2019-09-10
Styrelsemöte 2019-07-02
Styrelsemöte 2019-06-04
Styrelsemöte 2019-05-05
Styrelsemöte 2019-03-31
Årsmöte 2019-03-24
Styrelsemöte 2019-03-05
Styrelsemöte 2019-02-04
Styrelsemöte 2019-01-07

 2018
Styrelsemöte 2018-12-05
Styrelsemöte 2018-11-06
Styrelsemöte 2018-10-03
Styrelsemöte 2018-09-05
Styrelsemöte 2018-08-06
Styrelsemöte 2018-06-04
Styrelsemöte  2018-05-07
Styrelsemöte 2018-04-09
Styrelsemöte 2018-01-08