Ven Hven Ventrafiken Sankt Ibb tourist cykel Tycho Brahe turist Mitt på Ven Whisky Handlarn Ecolanum Gården church
 
Ven Hven Ventrafiken Sankt Ibb tourist cykel Tycho Brahe turist Mitt på Ven Whisky Handlarn Ecolanum Gården church

 

 

 

 

2023-07-14
Stränderna är fyllda med sjögräs och stång det är inte estetiskt tilltalande men inandning av luften från färska sjöväxter är bra för lungorna.
kommentarr,
1. tång som inehåller giftiga ämnen kan bara förbrännas i spciella anlägningar där giftiga substanser filtreras ut ur askan.
2. att förbränna tång på fältet tillför C02 och gifter lagras i jorden
3. gräva ner tånge på en åker kommer under åren koncentrera gifter till en farlig nivå.